เทคนิคในการต่อยอดธุรกิจที่ดีที่สุด

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาหนทางการพัฒนาธุรกิจของคุณด้วยวิธีการต่างๆ ที่ล้วนจะสิ้นเปลือง โบราณ และไร้ประสิทธิภาพ อาจเป็นหนทางให้ธุรกิจของคุณตกม้าตายได้ เทคนิคในการต่อยอดธุรกิจที่ดีที่สุดคือการค้นหาการตลาดที่ประหยัดที่สุด ซึ่งรวบรวมคำแนะนำได้เป็น 3 แนวทางดังนี้

1. มองหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

จุดเริ่มต้นของกำไรและเสถียรภาพในการเติบโตจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง หลายบริษัทพัฒนาสินค้าที่พวกเขาชอบมากกว่าความสนใจของลูกค้า

2. เทคนิคการสัมภาษณ์ลูกค้า

หลายบริษัทนิยมการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือไปพบปะลูกค้าอย่างใกล้ชิด ถามว่าดีหรือไม่ แน่นอน ดีเยี่ยม แต่เมื่อคิดถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไม่ว่าจะค่าน้ำมัน ค่าดูแลยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายพิเศษในการให้พนักงานติดตามลูกค้า ยิ่งมีลูกค้ามากยิ่งสิ้นเปลืองสูง อีกทั้งต้องเผชิญกับความเกรงใจ ไม่กล้าพูด ความกลัวของผู้ถูกสัมภาษณ์ สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อผลสัมภาษณ์ซึ่งอาจไม่เที่ยงตรงร้อยเปอร์เซ็นต์

ดังนั้นเราควรใช้ตัวช่วย ตัวช่วยที่ว่าก็คือเว็บไซต์ที่ใช้ในการประชุม อาจต้องใช้บริการพวก Live Meeting, WebEx, GoToMeeting เพื่อช่วยในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของลูกค้าที่อยู่ไกล อีกทั้งยังช่วยสร้างความสบายใจ เปิดใจ ยิ่งกว่าการพบกันแบบตัวต่อตัว เทคนิคนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้กับสายงานการผลิต สายการตลาด และงานด้านอื่นๆ ที่มีระยะทางเป็นอุปสรรคในการติดต่อ ทั้งยังประหยัดมากกว่าหลายเท่าตัว

3. พนักงานทุกคนต้องฟังเสียงลูกค้า

ธุรกิจที่เจริญเติบโตแล้วส่วนใหญ่ได้จดบันทึกการสัมภาษณ์ลูกค้านับพันคนในแต่ละปีไว้ ไม่ว่าจะโดยตำแหน่งตัวแทนขาย ตำแหน่งบริการลูกค้า หรือไปจนถึงตำแหน่งทั่วๆ ไป ลองใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ อบรมให้พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงของลูกค้า นี่เป็นโอกาสที่จะทำคะแนนต่อลูกค้า เพราะพนักงานเหล่านั้นรับรู้เรื่องราวลูกค้ามามาก เข้าใจภาษาของลูกค้า อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าเดินทางพิเศษเพิ่มอีก นอกจากนี้ยังสร้างชื่อเสียงที่ว่าเป็นบริษัทที่ฟังเสียงลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งนับวันจะหาได้ยากขึ้นทุกที

ไม่ว่าจะหาทางพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ้างผู้บริหารวิสัยทัศน์กว้างไกล หรือวิธีการแพงแสนแพงแค่ไหน สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาเริ่มที่ปัจจัยสำคัญคือฐานลูกค้า เพราะกำลังซื้อของลูกค้าเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตของธุรกิจ สุดท้ายก็ Back to basic ดังนั้นควร ระวังอย่าคิดไปไกลเกินเพราะอาจสิ้นเปลืองเปล่าๆ

This entry was posted in แนวคิดการตลาด and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.